Điều trị hiệu quả và an toàn với
tinh dầu

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên sẽ có khả năng tự trị liệu hiệu quả và an toàn với tinh dầu nhờ phương pháp sư phạm đổi mới.


THỜI LƯỢNG: 7 giờ chiều

Bao gồm 3 giờ gặp mặt trực tiếp bên ngoài địa điểm của khách hàng, trong một nhóm (tối đa 10 người tham gia).
Trong đó có 4 giờ học từ xa.


Công chúng quan tâm: Có thể truy cập được cho tất cả


Giá: €280 mỗi người học

Quản lý căng thẳng hàng ngày

Tìm tất cả các phương tiện để quản lý căng thẳng và tìm nguồn vốn sức khỏe tốt hàng ngày nhờ phương pháp sư phạm sáng tạo, rất hiệu quả và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người và tất cả các chuyên gia y tế.


THỜI LƯỢNG: 7 giờ chiều

Bao gồm 3 giờ gặp mặt trực tiếp bên ngoài địa điểm của khách hàng, trong một nhóm (tối đa 10 người tham gia).
Trong đó có 4 giờ học từ xa.


Công chúng quan tâm: Có thể truy cập được cho tất cả


Giá: €280 mỗi người học

Ngủ ngon nhờ phương pháp tự nhiên

Khám phá tất cả các khả năng để đảm bảo giấc ngủ sâu và lâu dài nhờ phương pháp sư phạm sáng tạo, rất hiệu quả và dễ tiếp cận
cho tất cả.


THỜI LƯỢNG: 7 giờ chiều

Bao gồm 3 giờ gặp mặt trực tiếp bên ngoài địa điểm của khách hàng, trong một nhóm (tối đa 10 người tham gia).
Trong đó có 4 giờ học từ xa.


Công chúng quan tâm: Có thể truy cập được cho tất cả


Giá: €280 mỗi người học

Massage đặc biệt để điều trị các bệnh hàng ngày

Tìm tất cả các phương tiện với các kỹ thuật xoa bóp để làm dịu căng thẳng, đau cơ, khớp và tiêu hóa bằng các loại tinh dầu rất hiệu quả và dễ tiếp cận đối với tất cả mọi người và tất cả các chuyên gia y tế.


THỜI LƯỢNG: 7 giờ chiều

Bao gồm 3 giờ gặp mặt trực tiếp bên ngoài địa điểm của khách hàng, trong một nhóm (tối đa 10 người tham gia).
Trong đó có 4 giờ học từ xa.


Công chúng quan tâm: Có thể truy cập được cho tất cả


Giá: €280 mỗi người học

Đào tạo trực tuyến về tinh dầu: Chữa bệnh và chữa bệnh mà không nguy hiểm

Có thể tự chữa bệnh và chữa bệnh nhanh chóng, hiệu quả và an toàn với tinh dầu. Khóa đào tạo này có thể truy cập được cho tất cả các chuyên gia y tế.


THỜI LƯỢNG: 12 giờ chiều

Ngày của phiên
Được xác định với người nộp đơn


Công chúng quan tâm: Có thể truy cập được cho tất cả


Giá: 210 € mỗi người
Miễn thuế GTGT – Điều 261-4-4 a của CGI liên quan đến các dịch vụ liên quan đến đào tạo chuyên nghiệp

thuốc tự nhiên