Mbështetje terapeutike për pacientët me patologji kardiovaskulare

Në fund të trajnimit, kursantët do të kenë aftësinë të zbulojnë infarktin e miokardit, goditjen ishemike për shkak të aterosklerozës, emboli pulmonare, hipertensionin arterial, goditjen në tru, dështimin e zemrës, isheminë e miokardit, stenozën e një arterie koronare, angina pectoris, deficitet neurologjike dhe pasojat. e një rupture aneurizmale falë një pedagogjie novatore, shumë efektive dhe të aksesueshme për të gjithë profesionistët e shëndetësisë.


KOHËZGJATJA: 14H


Publiku i shqetësuar: Farmacistët dhe asistentët, profesionistët e shëndetësisë

Mbështetje terapeutike për pacientët me diabet të tipit II

Në fund të trajnimit, kursantët do të jenë në gjendje të sigurojnë dhënien aktive të recetës, këshillat përkatëse dhe ndjekjen terapeutike të pacientit me diabet të tipit II falë një pedagogji praktike novatore, shumë efektive dhe e aksesueshme për të gjithë shëndetin. profesionistët..


KOHËZGJATJA: 14H


Publiku i shqetësuar: Farmacistët dhe asistentët, profesionistët e shëndetësisë

TRAJNIM NË AKTIVITETET JO DROGËS

Më mirë këshilloni, jepni më mirë vajra esencialë të sigurt dhe mbajini pacientët tuaj në banak

Në fund të trajnimit, kursantët do të kenë aftësinë për të fituar klientë të rinj, për të këshilluar më mirë dhe për të ofruar më mirë vajra esenciale në sportel, pa rrezik, me kasë praktike.
Ky trajnim reaktiv dhe praktik ju ofron të pohoni aftësitë tuaja, të optimizoni shitjet tuaja, të këshilloni më mirë vajrat esencialë falë një pedagogjie novatore, shumë efektive dhe të aksesueshme për të gjithë profesionistët e shëndetësisë.


KOHËZGJATJA: 14H


Publiku i shqetësuar: Farmacistët dhe asistentët, profesionistët e farmacisë dhe shëndetësisë.

Menaxhoni stresin tuaj në baza ditore dhe të qëndrueshme

Kuptoni nivelet e ndryshme të stresit. Identifikoni ndikimin në shëndet dhe gjeni të gjitha mjetet për të menaxhuar stresin dhe për të rifituar kapital të mirë shëndetësor në baza ditore falë një pedagogji novatore, shumë efektive dhe të aksesueshme për të gjithë dhe për të gjithë profesionistët e shëndetësisë.


KOHËZGJATJA: 14H


Publiku i shqetësuar: Farmacistët dhe asistentët, profesionistët shëndetësorë, të gjithë publikun

Duke ditur se si t'i trajtoni në mënyrë të sigurt kafshët me vajra esencialë

Këshilla më të mira dhe kujdes më të mirë për kafshët me vajra esencialë të sigurt, me raste praktike.
Ky trajnim reaktiv dhe praktik ju ofron zhvillimin e aftësive tuaja dhe kujdesin më të mirë me vajra esencialë falë një pedagogji novatore, shumë efektive dhe të aksesueshme për të gjithë profesionistët e shëndetësisë.


KOHËZGJATJA: 14H


Publiku i shqetësuar: Veterinerët, ndihmësit, farmacistët, përgatitësit dhe profesionistët shëndetësorë.

Flini mirë falë metodave natyrale

Zbuloni llojet e ndryshme të pagjumësisë dhe pasojat. Identifikoni të gjithë faktorët e pagjumësisë dhe eksploroni të gjitha mundësitë për të siguruar një gjumë të qëndrueshëm dhe të thellë falë një pedagogjie novatore, shumë efektive dhe të aksesueshme për të gjithë dhe për të gjithë profesionistët e shëndetit.


KOHËZGJATJA: 14H


Publiku i shqetësuar: Farmacistët dhe asistentët, profesionistët shëndetësorë, të gjithë publikun

TRAJNIM NË AKTIVITETET JO DROGËS

Lufta kundër osteoartritit dhe patologjive reumatizmale

Për të qenë në gjendje të trajtoni dhimbjet muskulo-osteo-artikulare shpejt dhe në mënyrë të qëndrueshme me ilaçe natyrale dhe të konsultoheni me profesionistët më të mirë shëndetësorë që mund të kryejnë në mënyrë efektive trajtimet 100% natyrale. Ky trajnim është i aksesueshëm për të gjithë profesionistët e shëndetësisë.


KOHËZGJATJA: 14H


Publiku i shqetësuar: Të gjithë

Hyrje në vajrat esenciale

Duke ditur se si të trajtoni veten pa rrezik me vajra esencialë në siguri të plotë në një mënyrë të thjeshtë dhe efektive.
Ky trajnim reaktiv dhe praktik ju ofron të përdorni vajrat esencialë në një mënyrë për të gjithë familjen dhe të njihni formulat më të mira falë një pedagogjie novatore, shumë efektive dhe e arritshme për të gjithë.


KOHËZGJATJA: 14H


Publiku i shqetësuar: E arritshme për të gjithë

Hyrje në aromaterapinë dhe mjekësinë bimore

Të jesh në gjendje të shërosh veten në mënyrë të sigurt me vajra dhe bimë esenciale. Njihni ilaçet më të mira.
Ky trajnim reaktiv dhe praktik ju ofron të përdorni në mënyrë të thjeshtë dhe efektive me vajra dhe bimë esenciale falë një pedagogjie novatore, shumë efektive dhe e arritshme për të gjithë.


KOHËZGJATJA: 14H


Publiku i shqetësuar: I gjithë publiku

Forconi kapitalin tuaj shëndetësor dhe ngadalësoni plakjen

Vini në praktikë të gjitha metodat natyrale për të forcuar kapitalin tuaj shëndetësor dhe për të ngadalësuar plakjen me formulat më të mira. Njihni faktorët mbrojtës ndaj stresit oksidativ.
Ky trajnim reaktiv dhe praktik ju ofron mundësinë për të përdorur mjete të ndryshme për të ruajtur potencialin e tij falë një pedagogji novatore, shumë efektive dhe të aksesueshme për të gjithë.


KOHËZGJATJA: 14H


Publiku i shqetësuar: I gjithë publiku

Kozmetikë: Kujdesi për trupin dhe fytyrën

Duke ditur se si të trajtoni veten pa rrezik me vajra esencialë në siguri të plotë në një mënyrë të thjeshtë dhe efektive. Ky trajnim reaktiv dhe praktik ju ofron të përdorni vajra esencialë dhe të njihni formulat më të mira për të ruajtur një shëndet shumë të mirë falë një inovative, shumë efektive dhe të aksesueshme për të gjithë pedagogjinë.


KOHËZGJATJA: 14H


Publiku i shqetësuar: E arritshme për të gjithë

Ilaçet natyrale